page_banner

Maeth a Diod

nutraceutico

Maeth a Diod

Gellid defnyddio'r cynhwysion actif sy'n cael eu tynnu o blanhigion, fel polysacaridau, polyphenolau, flavonoidau, saponinau, alcaloidau, lactonau a pigmentau naturiol mewn Maeth, Bwyd a Diod i ostwng lefelau colesterol a siwgr yn y gwaed, i wella rhyw a'r fron, i hybu colli pwysau, ac i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac iechyd menywod. Mae ganddyn nhw hefyd swyddogaethau maethol a nodwyd yn wyddonol pan gânt eu defnyddio mewn gwrthocsidyddion, cyffuriau gwrth-iselder, cyffuriau gwrthfeirysol, ac atchwanegiadau atgyfnerthu imiwnedd.

Cynhyrchion dan Sylw

Detholiad Gwreiddiau Tyrmerig, Curcumin, Curcuminoids

Mae Curcumin (CAS Rhif 458-37-7, fformiwla gemegol: C21H20O6) yn ddyddiadurlheptanoid, sy'n perthyn i'r grŵp o curcuminoidau, sy'n pigmentau ffenolig sy'n gyfrifol am liw melyn tyrmerig.

Gwrthocsidydd Ardderchog

Y gallu gwrthocsidiol sy'n well na VE, TP, gwrth-facteria, lipidau gwaed is, atal gorbwysedd ac atherosglerosis ac ati.

I ysgogi'r system imiwnedd
Gall polysacaridau Echinacea a pholysacaridau eraill gynyddu maint granulocyte a hemameba i wella'r system imiwnedd.


+86 13931131672