پایه تولید

کارگاه عصاره Macleaya Cordata، Sanguinarine

انبار مواد اولیه

1513589152

مواد اولیه (پوسته میوه)

1513589133

مواد اولیه (پوسته میوه)

1513589112

استخراج خام قبل از sulfating

1513589076

فیلتر فشار برای استخراج خام

1513589043

ستون نفوذ برای استخراج مواد خام

1513589021

مخزن MC استخراج

1513589001

مخزن MC استخراج

1513588989

بویلر برای گرم

1513588965

الکل مخزن استخراج برای استخراج خام

1513588942

© کپی رایت - 2005-2018: همه حقوق محفوظ است.
WhatsApp Online Chat !