អត្ថប្រយោជន៍

អត្ថប្រយោជន៍

(1) ម្ចាស់រួមផ្សំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរោងចក្រសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ឆៅដើម្បីធានាស្ថិរភាពបន្តនិងតម្លៃផលិតកម្មទាប។

(2) អ្នកបច្ចេកទេសជំនាញដែលមានបទពិសោធផលិតសម្បូរបែបគាំទ្រតម្រូវការអតិថិជននិងការកែលម្អគុណភាពដំណើរការ។

(3) ការទទួលយកការធ្វើតេស្តទូលំទូលាយនិងសន្ទស្សន៍ការធ្វើតេស្តរបស់ភាគីទីបី។


©រក្សាសិទ្ធ - 2005-2018: សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
WhatsApp Online Chat !