ផលិតកម្មមូលដ្ឋាន

សិក្ខាសាលាស្តីពីការស្រង់ Macleaya cordata, Sanguinarine

ឃ្លាំងសំរាប់វត្ថុធាតុដើម

1513589152

វត្ថុធាតុដើម (សែលផ្លែ)

1513589133

វត្ថុធាតុដើម (សែលផ្លែ)

1513589112

ការទាញយកវត្ថុធាតុដើមមុនពេលដែលស៊ុល

1513589076

តម្រងសម្ពាធសម្រាប់ការទាញយកវត្ថុធាតុដើម

1513589043

ជួរឈរជមែបឈរសម្រាប់ការទាញយកវត្ថុធាតុដើម

1513589021

ធុងពិធីករស្រង់ចេញ

1513589001

ធុងពិធីករស្រង់ចេញ

1513588989

boiler សម្រាប់ការកំដៅ

1513588965

ធុងទាញយកគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ការទាញយកវត្ថុធាតុដើម

1513588942

©រក្សាសិទ្ធ - 2005-2018: សិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។
WhatsApp Online Chat !