د نباتاتو لپاره د حشره، د قارچ، Bactericide & Virucide محکوموي

د څو کلونو 'څیړنې، تولید او د پلور څخه وروسته، موږ جوړ او طرحه نبات په يوه بهینه مشخصات او کیفیت، کوم چې مناسب په حشره، د قارچ، Bactericide & Virucide د تطبيق وړ وي محکوموي.

د ډول ترکيب او د کم لګښت، ټول طبيعي جدي دودیزه ځانګړتیاوې او د عضوی او ایکولوژي د کرنې معيارونه پوره کوي.

© د چاپ حق - 2005-2018: ټول حقوق خوندي دي.
WhatsApp Online Chat !