page_banner

Iýmitlenme we içgi

nutraceutico

Iýmitlenme we içgi

Polisakaridler, polifenollar, flawonoidler, saponinler, alkaloidler, laktonlar we tebigy pigmentler ýaly ösümliklerden alnan işjeň maddalar iýmitlenişde, iýmitde we içgide holesteriniň we ganyň şekeriniň derejesini peseltmek, jyns we döş derejesini ýokarlandyrmak ýaly wezipelere eýe bolup biler. horlanmagy ýokarlandyrmak, ýürek-damar we aýallaryň saglygyny gowulaşdyrmak. Şeýle hem, antioksidantlarda, antidepressantlarda, wirusa garşy dermanlarda we immun güýçlendiriji goşundylarda ulanylanda iýmitleniş funksiýalaryny ylmy taýdan kesgitlediler.

Aýratyn önümler

Zerdejik kök ekstrakty, Curcumin, Curcuminoids

Curcumin (CAS 8 458-37-7, Himiki formula: C21H20O6), zerdeçiniň sary reňkine jogap berýän fenolik pigmentler bolan curcuminoidler toparyna degişli diarylptanoiddir.

Ajaýyp antioksidant

Antioksidant ukyby VE, TP, anti-bakteriýalardan ýokary, gan lipidlerini peseldýär, gipertoniýanyň we aterosklerozyň we ş.m.

Immun ulgamyny höweslendirmek
Echinacea polisakaridler we beýleki polisakaridler immunitet ulgamyny güýçlendirmek üçin granulositleriň we hemamebanyň mukdaryny artdyryp biler.


+86 13931131672