Cơ sở sản xuất

Hội thảo của macleaya cordata Extract, Sanguinarine

Kho cho nguyên liệu

1513589152

nguyên liệu (vỏ trái cây)

1513589133

nguyên liệu (vỏ trái cây)

1513589112

khai thác nguyên liệu trước khi sulfating

1513589076

lọc áp lực cho khai thác nguyên liệu

1513589043

cột thấm cho khai thác nguyên liệu

1513589021

bể MC Extraction

1513589001

bể MC Extraction

1513588989

Nồi hơi sưởi ấm

1513588965

bể chiết rượu để khai thác nguyên liệu

1513588942

© Copyright - 2005-2018: Tất cả quyền được bảo lưu.
WhatsApp Online Chat !